خرید انواع گیرنده دیجیتال در بازار+جدول

Posted by

تاریخ بازگشت پرسپولیسی ها به تهران

با اینکه امروزه اکثر تلویزیون‌های موجود در بازار دارای گیرنده دیجیتال داخلی هستند اما همچنان برخی از مدل ها فاقد این ویژگی هستند.

تاریخ بازگشت پرسپولیسی ها به تهران