نمایش «آناکارنیا»، ساده ولی در عین حال پیچیده و جذاب است

Posted by

تازه ترین فتوای داعش برای پوشیدن دائمی کمربند انفجاری!

نمایش آناکارنینا کاری جذاب است و در عین سادگی مسائل پیچیده‌ای دارد که مخاطب را درگیر می‌کند.

تازه ترین فتوای داعش برای پوشیدن دائمی کمربند انفجاری!