خروج زیر اوار ماندگان پلاسکو

Posted by

تازه ترین محدودیت های ترافیکی در اطراف پلاسکو

شهردار تهران با بیان اینکه یکی از انفجارها در طبقه 10 و 11 رخ داده است ، گفت: همین موضوع باعث شد که سازه فلزی فرو ریخت. به گفته وی، آتش نشانان عموم مردم از ساختمان تخلیه شدند.

تازه ترین محدودیت های ترافیکی در اطراف پلاسکو