حیدری نماینده فدراسیون در جام تختی شد

Posted by

تاکتیک جدید نفتی آمریکا در برابر ایران

علیرضا حیدری نماینده رسمی فدراسیون کشتی در رقابت‌های بین المللی جام تختی شد.

تاکتیک جدید نفتی آمریکا در برابر ایران