کاهش نرخ تورم و مهار گرانی واقعی است!

Posted by

تاکید ربیعی بر مناسب سازی رفتاری با معلولان

برخلاف آمار و ارقامی که مکررا از سوی دستگاه‌های ذیربط مبنی بر کاهش نرخ تورم و مهار گرانی منتشر می شود،اما افزایش نرخ اقلام خوراکی موید این واقعیت است که سفره مردم در معرض کوچک تر شدن هر چه بیشتر قرار دارد.

تاکید ربیعی بر مناسب سازی رفتاری با معلولان