امکان بازگشایی پرونده اردوغان در دادگاه بین‌المللی

Posted by

تایید کشته شدن صیاد ایرانی به دست گارد مرزبانی عربستان

وزیر خارجه اسبق ترکیه اعلام کرد موضوع کامیون های حمل سلاح به سوریه می تواند اردوغان را به دیوان کیفری بین المللی بکشاند.

تایید کشته شدن صیاد ایرانی به دست گارد مرزبانی عربستان