حمله افراد ناشناس به روحانی جوان

Posted by

تحریم‌های جدید آمریکا باطل کننده برجام هستند

سردار بهمن امیری مقدم گفت: ساعت ۲۲:۱۵ یکشنبه مردی موتور سوار به روحانی ۳۶ ساله که امام جماعت روستای معتمدیه شهرستان فیروزه و از فعالان حوزه امر به معروف و نهی از منکر بود، در خیابان رازی نیشابور نزدیک و با افشانه فلفلی به او حمله ور شده بود.

تحریم‌های جدید آمریکا باطل کننده برجام هستند