برنامه حریفان ایران برای رسیدن به جام جهانی

Posted by

تحریم های روسیه را برداریم ایران جسور می شود!

رقبای ایران در انتخابی جام جهانی روسیه، پیش از شروع دور برگشت این مسابقات، بازی‌های را در روزهای خارج از فیفا دی انجام داده‌اند و در روزهای آینده هم بیکار نخواهند بود.

تحریم های روسیه را برداریم ایران جسور می شود!