محض رضای خدا به داد جوانان برسید

Posted by

تدفین شهدای گمنام در تپه حفاظت شده!

گروه جامعه: یکی از کاربران بهار در ایمیلی برای سایت نوشته است: مسئولین محترم نظام، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری؛ محض رضای خدا بخاطر انسانیت به داد جوانان برسید. توزیع گسترده متادون و ترامادول به راحتی آب خوردن توسط عطاری‌های فردیس – مارلیک و سرآسیاب، هر ورق یا به قول جوانان خشابی 7 هزار تومان عرضه می‌شود. فلکه پنجم فردیس – پارک تندرسی پارک شهدا در فردیس و ده ها جای دیگر محل توزیع هروئین به راحتی آب خوردن شده است. مسئولین محض رضای خدا به خاطر انسانیت به خاطر خدا فکری کنید. نگذارید جوانان این مرز و بوم گرفتار این سودجویان از خدا بی خبر بشوند. بخدا حقیقت محض را خدمتتان عرض می کنم. این سودجویان از خدا بی خبر از یک سو به وفور ترامادول و متادون بین جوانان کم سن و سال توزیع می‌کنند بعد از مدتی که این جوانان معصوم دچار اعتیاد شدند برای درمان به آنها قرص‌های b2و دراگون می‌دهند. پارک شهدای فردیس و تندرستی محل هرز گشتن دختران بدکاره و جوانان بزهکار شده است. محل قرار و تجمع آنها بیشتر پارکهاست و هرویین -سیگاری (حشیش) به شکل زیاد در میان آنها توزیع می‌شود. خواهشا خواهشا محض رضای خدا به خاطر خدا کمک کنید. متشکر خداوند به هر انسانی که در این خصوص قدم بر می دارد اجر و ثواب عنایت کند.

تدفین شهدای گمنام در تپه حفاظت شده!