پیام وزیر کشور در خصوص امنیت برگزاری مراسم و برنامه‌های ماه ضیافت الله

Posted by

تدوین «خیابان دیوار» دومین تجربه کارگردانی بهمن کامیار به روزهای پایانی رسید

رحمانی فضلی با صدور پیامی گفت: صدها هزار برنامه عبادی و سیاسی ماه رمضان در کمال آرامش و امنیت کامل برگزار شد.

تدوین «خیابان دیوار» دومین تجربه کارگردانی بهمن کامیار به روزهای پایانی رسید