ناراحتی عضو هیات رئیسه فدراسیون از دعوت نشدن دو مربی به مراسم برترین ها

Posted by

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج- تهران

درودگر با اشاره به عدم حضور چند مربی در مراسم برترین های لیگ شانزدهم گفت: مایلی کهن یکی از بهترین و باتجربه ترین مربیان فوتبال ایران است و حسین فرکی نیز یکی از مربیان موفق فوتبال ما است و من از عدم دعوت این دو مربی به این مراسم ناراحت شدم.

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه کرج- تهران