پیشنهاد یک کارگردان برای برگزاری جشنواره فیلمهای کمدی

Posted by

ترامپ در 700 سال پیش+عکس

قاسم خانی گفت: خیلی کارهای کمدی در جشنواره اقبالی ندارد در همه دنیا هم همینطور است اما شاید بد نباشد که ما یک جشنواره فیلم کمدی هم جداگانه داشته باشیم.

ترامپ در 700 سال پیش+عکس