یادداشت حسام الدین آشنا در مورد حادثه پلاسکو

Posted by

ترامپ: دیگر به کسی اجازه نمی‌دهیم از آمریکا بهره‌کشی کند

حسام الدین آشنا» مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک در یادداشتی خواستار تهیه یک گزارش ملی برای بررسی حادثه ساختمان پلاسکو به منظور جلوگیری از تکرار روندها و فرایندهای فاجعه ساز شد.

به گزارش ایرنا، متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است: تشکیل هیأتی ویژه و مستقل برای تهیه یک گزارش ملی با هدف بررسی حادثه ساختمان پلاسکو می تواند از تکرار روندها و فرایندهای فاجعه ساز جلوگیری کند.

در مواردی که تعارض منافع، کثرت مدعیان و بزرگی فاجعه احتمال اختلال در فرایند بازبینی یک حادثه را جدی می کند، می توان با دعوت از افراد متخصص، مستقل و خوشنام در حوزه های مرتبط با آن حادثه، هم به ابعاد کمتر دیده شده پی برد و هم گزارشی اطمینان بخش و قاطع به مسؤولان و مردم ارائه کرد.
چنین گزارشی اگر با متدولوژی مرسوم در چنین گزارش های ملی تهیه شود، دارای دستاوردهایی کاملاً غیرسیاسی اما کاملاً سیاستی خواهد بود. امیدوارم شجاعت چنین اقدامی در ماه های آخر دولت یازدهم وجود داشته باشد.

ترامپ: دیگر به کسی اجازه نمی‌دهیم از آمریکا بهره‌کشی کند