نخستین پیام اوباما به عنوان یک شهروند عادی آمریکا

Posted by

ترامپ هزینه کمک‌های اقتصادی به کشورهای دیگر را کاهش خواهد داد

رئیس‌جمهور سابق آمریکا در حساب کاربری شخصی‌اش در توییتر برای نخستین بار پس از 5 سال، پیام ارسال کرد.

ترامپ هزینه کمک‌های اقتصادی به کشورهای دیگر را کاهش خواهد داد