مرگ پیرترین گوریل دنیا در ۶۰ سالگی

Posted by

ترامپ و برساختن دوگانه جنگ و صلح

«کولو» که مشهورترین گوریل جهان و نخستین گونه از این جانور محسوب می‌شد در ۶۰سالگی و در باغ وحش «کُلُمبوس» ایالت اوهایو مرد. این گوریل در باغ وحش به دنیا آمده بود و مدت زیادی از برگزاری آخرین جشن تولدش در همین باغ وحش نمی‌گذشت که وی در محوطه اختصاصی خود و در حالی که خواب بود آخرین نفس‌های عمرش را کشید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترامپ و برساختن دوگانه جنگ و صلح