تصمیم مردم بر عبور از روحانی/ اصولگرایان با پایبندی به اصول می توانند پیروز انتخابات باشند

Posted by

ترامپ: چین ایمیل‌ دموکرات‌ها را هک کرد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه تصمیم مردم بر عبور از روحانی است و این را اصلاح طلبان به خوبی می دانند و به همین دلیل جهانگیری را کاندیدا کردند، گفت: اصولگرایان با پایبندی به اصول و توجه به مطالبات مردم می توانند پیروز انتخابات باشند.

ترامپ: چین ایمیل‌ دموکرات‌ها را هک کرد