تیراندازی مرگبار در ایلام

Posted by

ترامپ «کومی» را یک افشاگر خواند

بر اثر تیراندازی در شهرستان بدره در استان ایلام دو نفر کشته و دونفر زخمی شدند.

ترامپ «کومی» را یک افشاگر خواند