عبداللهی به اظهارات رحمتی واکنش نشان داد

Posted by

تراکتور به کورس قهرمانی برگشت

عبداللهی اظهار داشت: اگر کینه شخصی داشتیم که یک جلسه محرومیت رحمتی را پیش از این تعلیق نمی‌کردیم. این صحبت‌ها نیست و اصلاً به اینکه استقلال با پرسپولیس یا تیم‌های آسیایی بازی دارد، کاری نداریم. ما رأی می‌دهیم و این رأی به دفتر دبیرکل می‌رود که امضا می‌شود. این صحبت‌ها درست نیست و ابتدای صحبت‌هایم اعلام کردم از ایشان انتظاری بیش از این نمی‌رود.

تراکتور به کورس قهرمانی برگشت