پیشنهاد تازه به ترامپ برای منزوی کردن ایران

Posted by

تراکتور سازی جلوتر از سرخابی های پایتخت

دو مقام بلندپایه اسبق آمریکایی با انتشار مقاله‌ای در “تایم” به موضوع روش‌های مقابله با ایران در منطقه پرداختند.

تراکتور سازی جلوتر از سرخابی های پایتخت