دیابت می تواند علائم سرطان باشد!

Posted by

ترفند ترامپ در اعمال شکل جدیدی از تحریم ها علیه ایران

محققان می گویند نیمی از بیمارانی که سال میلادی گذشته سرطان لوزالمعده داشتند علائمی از دیابت نوع دوم را هم نشان دادند. می دانیم که لوزالمعده انسولین تولید می کند و دیابت نوع دوم وقتی ظاهر می شود که بدن از این هورمون به درستی استفاده نمی کند و در برابر انسولین مقاومت می کند.

ترفند ترامپ در اعمال شکل جدیدی از تحریم ها علیه ایران