با امروز و فردا مشکلات مالی حل نمی شود/ نفت روی غیرت بازیکنان نتیجه گرفته است

Posted by

تزریق اعتبارات استانی سفر ریاست جمهوری قبل از اسفند

بازیکن تیم فوتبال نفت تهران گفت: تا به الان نتیجه ای که گرفتیم از غیرت بازیکنان بوده است.

تزریق اعتبارات استانی سفر ریاست جمهوری قبل از اسفند