فیلم کوتاه ایرانی در امریکا جایزه گرفت

Posted by

تساوی نیمه اول دربی تبریز

این جشنواره که ششمین دوره اش از ۲۱ تا ۲۲ ژانویه امسال (۲ تا ۳ بهمن) در شهری به همین نام در ایالت کالیفرنیا برگزار شد جایزه بهترین فیلم «کوتاه کوتاه» خود را به این فیلم ایرانی داد.

تساوی نیمه اول دربی تبریز