جت اختصاصی برای نیمار!

Posted by

تشخیص وضعیت سلامت بدن از روی ناخن ها!

پاریس در نظر دارد نیمار را از اردوی بارسلونا واقع در چین به دوحه و سپس به پاریس با جت اختصاصی منتقل کند.

تشخیص وضعیت سلامت بدن از روی ناخن ها!