روایت «مامور سیا» از جلسات بازجویی «صدام»

Posted by

تشریح آخرین وضعیت نابسامان داروخانه‌ها

مسئول بازجویی از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می‌گوید نتایج بازجویی از صدام نشان می‌داد که وی برنامه هسته‌ای این کشور را چندین سال قبل متوقف کرده بود و بهانه آمریکا و انگلیس برای حمله به عراق بی‌اساس بوده است.

تشریح آخرین وضعیت نابسامان داروخانه‌ها