فتح‌الله‌زاده در هیبت جدید! / کاریکاتور

Posted by

تشکیل تیم‌های واکنش سریع برای مهار آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها

تشکیل تیم‌های واکنش سریع برای مهار آتش سوزی در مراتع و جنگل‌ها