عرضه مجدد 11 قلم میوه ممنوعه در بازار

Posted by

تشکیل ستاد انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام تخلف است

مهاجران گفت:اخیرا عرضه این میوه در سبد نارنگی داخلی در میدان میوه و تره بار صورت می گیرد. وی با اشاره به عرضه مجدد 11 قلم میوه ممنوعه در بازار افزود: از اواسط دی ماه مجددا سر و کله میوه های ممنوعه با قیمت های گزاف در بازار پیدا شد.

تشکیل ستاد انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام تخلف است