جشن ملی “سده” در یزد برگزار شد

Posted by

تصادف مرگبار در محور زابل _ زهک

جشن ملی و باستانی “سده” عصر امروز در روستای راحت آباد شهرستان تفت و به صورت اختصاصی برای زرتشتیان برگزار شد.

تصادف مرگبار در محور زابل _ زهک