آمریکا قصدش عراق نبود می خواست به ایران حمله کند!

Posted by

تصمیم عجیب مورینیو در منچستر

جانشین فرمانده کل ارتش گفت: در سال ۱۹۹۱ یا سال ۲۰۰۱ میلادی که آمریکا با پشتیبانی ۳۰ کشور در منطقه خاورمیانه حضور یافت قصدش عراق یا افغانستان نبود بلکه می خواستند به جمهوری اسلامی ایران حمله کنند.

تصمیم عجیب مورینیو در منچستر