چین خواهان قطع مداخله عوامل خارجی در مسیر اجرای برجام شد

Posted by

تصویر بودن و نبودن ساختمان پلاسکو در یک زاویه

دیپلمات چین گفت: البته چون برجام به طور مستقل اجرا نمی‌شود به همین خاطر مشکلات و چالش‌هایی را دارد و نیاز به تلاش‌های مشترک دارند و طرف‌های درگیر در آن باید مطابق برجام که منشور اساسی است،رفتار نمایند.»

تصویر بودن و نبودن ساختمان پلاسکو در یک زاویه