عکس/ جمعیت حاضر در مراسم تحلیف ترامپ

Posted by

تظاهرات در واشنگتن در روز مراسم تحلیف ترامپ

تظاهرات در واشنگتن در روز مراسم تحلیف ترامپ