نتیجه غیبت بازیکن برزیلی در تمرینات صنعت نفت

Posted by

تعطیلی دو مدرسه واقع در محدوده ساختمان پلاسکو

کریمی می گوید برای برونو هافبک برزیلی درخواست جریمه 4 جلسه ای در بازی ها کرده است. وی گفت: به ما گفتند او به مرخصی رفته و سپس تاریخ انقضای گذرنامه او گذشته است. باید کاری می‌کردند که این مشکل به وجود نیاید.

تعطیلی دو مدرسه واقع در محدوده ساختمان پلاسکو