میزان جریمه مشمولان غایب سربازی تعیین شد/ جدول

Posted by

تعهدات هزینه ای ناتو باید محقق شود

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه 96 میزان جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه را تعیین و تصویب کردند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تعهدات هزینه ای ناتو باید محقق شود