انزوای آمریکا در پیش‌نویس بیانیه پایانی گروه 20

Posted by

تفتیان ایران را طلایی کرد

نوزده کشور عضو گروه 20 در پیش‌نویس بیانیه نهایی نشست این گروه در آلمان با مواضع دولت آمریکا در خصوص توافق جوی پاریس مخالفت کرده‌اند.

تفتیان ایران را طلایی کرد