انقلاب اسلامی فرصت بی نظیری برای توسعه روابط با کشورها فراهم کرد

Posted by

تقسیم شادی آبی ها با هواداران+ عکس

رییس جمهور کشورمان گفت: انقلاب اسلامی ایران، فرصت بی نظیری را برای توسعه و تعمیق روابط با کشورهای همسایه و مسلمان ایجاد کرد.

تقسیم شادی آبی ها با هواداران+ عکس