رئیس جمهور شدن را در توان خودم نمی بینم

Posted by

تقلیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام به حبس

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اعتقاد دارم حرف‌هایی که در کمیسیون زدم حرف‌های محرمانه است، این را بعضی‌ها با فضاسازی در تلاشند که افکار عمومی را در این باره تحریک کنند. ظریف گفت: ترامپ متوجه نیست که وقتی آدم‌ها وارد مذاکره می‌شوند نمی‌توانند همه چیزی را که می‌خواهند به دست آورند.

تقلیل مجازات قاچاقچیان مواد مخدر از اعدام به حبس