کشف دو نیم تنه از زیر آوار ساختمان پلاسکو

Posted by

تلاش برای نجات آتش نشان ها از راه تونل فاضلاب

دو نیم تنه از پیکر شهدای آتش نشان که در زیر آوارهای ساختمان پلاسکو مانده بودند کشف شد.

تلاش برای نجات آتش نشان ها از راه تونل فاضلاب