شلاق؛ مجازات داعش برای فروش سیگار+ تصاویر

Posted by

تلاش وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا

پلیس گروه تروریستی داعش یک نفر را به بهانه فروش سیگار در موصل عراق شلاق زد.

تلاش وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا