برگزیدگان اولین جایزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار معرفی شدند

Posted by

تمام دولت‌های آمریکا در مورد ایران سروته یه کرباس‌اند!

برگزیدگان اولین جایزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار عصر امروز طی مراسمی با حضور مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران و ناصر امانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهردار تهران معرفی و تقدیر شدند.

تمام دولت‌های آمریکا در مورد ایران سروته یه کرباس‌اند!