سارقان داخل خودرو در دام پلیس

Posted by

تمرینی استقلالی ها به سبک اروپایی ها

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از دستگیری دو سارق با 22 فقره سرقت در شهرستان البرز خبر داد.

تمرینی استقلالی ها به سبک اروپایی ها