تاکتیک جدید نفتی آمریکا در برابر ایران

Posted by

تهرانی ها نفس بکشید

همزمان با آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» نوسان‌های احتمالی قیمت نفت دو روی سکه از روابط نفتی «تهران-واشنگتن» را رقم می‌زند که یک روی آن، طرفداری دو طرف از قیمت بالای نفت است.

تهرانی ها نفس بکشید