متهم اصلی پرونده محرومیت استقلال کیست؟

Posted by

توئیت محسن رضایی درباره اظهارات اخیر ترامپ

بدون شک افتخارى به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال باید پاسخگوى هیئت مدیره باشد چرا که طبق گفته زمانى عضو هیئت مدیره با آبروى باشگاه بزرگى همچون استقلال بازى شده است.

توئیت محسن رضایی درباره اظهارات اخیر ترامپ