آسیب دیدگی ناحیه سر در ورزشکاران احتمال آلزایمر ر افزایش می‌دهد

Posted by

تورم بدن چرا رخ می‌دهد؟

تحقیقات جدید نشان داده است که آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر در ورزشکاران باعث افزایش احتمال آلزایمر در آنها می‌شود.

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از سایت Science daily ، نتایج این یافته‌ها در مجله “مغز” منتشر شده است. آسیب‌دیدگی‌های ناحیه سر و مغز مشکلات مهمی هستند که باعث ایجاد بیماری‌های عصبی و شناختی می‌شوند.

عکس‌برداری MRI از مغز افرادی که آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر داشتند نشان داد که این آسیب‌ها احتمال آلزایمر را افزایش می‌دهد.

آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر باعث کاهش ضخامت قسمتی از پوسته مغز می‌شود که با آلزایمر در ارتباط است.

مدیر این تحقیقات می‌گوید: نتایج ما نشان می‌دهد که آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر باعث کاهش حافظه و افزایش احتمال آلزایمر می‌شود.

محققان امیدوارند که درمان‌های موثری برای آسیب‌دیدگی‌ ناحیه سر انجام شود که از احتمال بیماری‌هایی همچون آلزایمر و پارکینسون جلوگیری شود.

تورم بدن چرا رخ می‌دهد؟