ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است

Posted by

توزیع بسته حمایت غذایی نیازمندان

به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت  با بیان اینکه بخش نخست اتصال فیبر نوری به منازل در گذشته با حضور دکتر ظریف در استان اصفهان انجام شد، افزود: امروز این اتفاق در کنار استفاده از دانش و فناوری های روزآمد ۴G برای موبایل ها نیز همراه شد. در عرصه مدیریت، مدیرانی که از جغرافیای متمایز اصفهان بودند بسیار مدیران زیرک و فهیم و کارآمد هستند. نوبخت با اشاره به اینکه آنچه که در این عرصه از جهت برخورداری از دانش و فناوری های روز امروز بیان شد خوشبختانه در عرصه‌های مختلف باید سرپنجه تدبیر اصفهانی‌ها بدانیم، که در حال حاضر برای کل کشور مفید است، تصریح کرد: در فاصله دی ماه سال گذشته تا دی ماه سالجاری بر اساس آمار رسمی ۱۱.۵  میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری که برخی  از آنها فرصت انتقال دانش و فناوری های روز را به همراه داشت در کشور صورت گرفت.وی تصریح کرد: البته تا این سرمایه‌های ثبت شده فرصت اجرایی پیدا کنند زمان می برد.معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه دولت بعداز دوران رخوت و رکود طی سال های تحریم در دو عرصه در حال بازسازی است، ادامه داد: نخستین عرصه حرکت در مسیر بخش غیر دولتی است که طرح های عمرانی راکد و نیمه راکد با حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در حال فعال شدن است.نوبخت خاطرنشان کرد: لازم است استاندار اصفهان نیز گزارش دهند که طی سالجاری چه تعداد از واحدهای تولیدی نیمه فعال بخش خصوصی توانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و فعالتر شوند. وی با بیان اینکه دومین عرصه‌ای که دولت وارد آن شد این است که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان  جهت افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی دولتی استفاده کنیم، اضافه کرد: برآیند این دو مولفه رشد اقتصادی است که در شش ماهه نخست سالجاری ۶.۵ درصد با نفت و ۴.۵ درصد بدون نفت این رشد اقتصادی حاصل شده است.نوبخت با اشاره به اینکه با استمرار پرداخت یارانه توانستیم طرح تحول نظام سلامت را انجام دهیم، گفت: هم چنین توانستیم  طرح های عمرانی را پیش ببریم و  طبق گزارش بانک جهانی در منطقه با ثبات ترین اقتصاد از آن ایران است.معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که  سه روز قبل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران در بین کشورهای جهان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است، افزود: ایران از کشورهای استرالیا، هلند و امارات از نظر قدرت و حجم اقتصادی به مراتب رتبه بهتری دارد.نوبخت گفت: زمینه برای بروز این اقدامات مطلوب از بستری فراهم شد که ۳۸ سال پیش در کشور با پیروزی انقلاب  فراهم شده است.

توزیع بسته حمایت غذایی نیازمندان