حسرت بازیکن ملی پوش از پرسپولیسی نشدن

Posted by

توضیحات محسن رضایی درباره جنجال های زنجیره ای

مهدی ترابی وینگر جوان سایپا برنامه های ویژه ای برای فصل جدید داشت اما ادامه حضور در سایپا او را از مسیر مورد نظرش دور کرد.

توضیحات محسن رضایی درباره جنجال های زنجیره ای