داعش مسئولیت حمله انتحاری در «رفح» مصر را به عهده گرفت

Posted by

توضیحات وکیل مهدی طارمی درباره برخی پست های شائبه بر انگیز!+عکس

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری به یک مرکز امنیتی در شهر «رفح» مصر را به عهده گرفت.

توضیحات وکیل مهدی طارمی درباره برخی پست های شائبه بر انگیز!+عکس