مدرسه‌ای پر از دوقلوها/ عکس

Posted by

تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک آذر

مدرسه‌ای در چین پر از دانش‌آموزانی است که شاگردان دوقلو دارد.

تولید روزانه ۴۰ هزار بشکه نفت از میدان مشترک آذر