رسول خطیبی بار دیگر سرمربی ماشین‌سازی شد

Posted by

تکذیب شیوع بیماری کنگو در آمل

رسول خطیبی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز انتخاب شد.

تکذیب شیوع بیماری کنگو در آمل