نظر کرملین درباره دیدار پوتین و ملانیا

Posted by

تکذیب هرگونه عزل و نصب فرمانداران در وزارت کشور

این دیدار باعث ایجاد روابط دوستانه میان ترامپ و همسرش با پوتین شد. پوتین از دیدار با ملانیا ابراز رضایت کرد و دو طرف درباره امور سیاسی، اجتماعی و زنان با یکدیگر گفتگو کردند.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از الیوم السابع، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، دیدار پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ملانیا ترامپ، همسر رئیس‌جمهور آمریکا در نشست گروه 20 را مثبت وسازنده توصیف کرد.

در همین رابطه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت این دیدار باعث ایجاد روابط دوستانه میان ترامپ و همسرش با پوتین شد. پوتین از دیدار با ملانیا ابراز رضایت کرد و دو طرف درباره امور سیاسی، اجتماعی و زنان با یکدیگر گفتگو کردند.

گفتنی است نخستین نشست دوجانبه ترامپ و پوتین در حاشیه نشست گروه 20 در هامبورگ برگزار و قرار شد دو طرف تلاش خود را برای برقراری سازش میان دو طرف درگیر در سوریه و اوکراین به کار گیرند.

تکذیب هرگونه عزل و نصب فرمانداران در وزارت کشور