انتقاد یک نماینده از واکنش وزارت خارجه به ترامپ

Posted by

تکلیف شاگردان منصوریان مشخص شد

سلیمی گفت: از یک طرف وزارت خارجه می‌گوید ما اقدام متقابل داریم یعنی آمریکایی‌ها را راه نمی‌دهیم. اینکه واضح است ما سال 57 آمریکایی‌ها و مستشاران آنها را بیرون کردیم نه اینکه طی این سال‌‌ها اتفاق افتاده باشد. آنها که به اینجا نمی آمدند که اقدام متقابلی صورت گیرد؛ پس اقدام متقابل در این میان چه معنایی دارد؟

تکلیف شاگردان منصوریان مشخص شد