علت صدای انفجار مهیب شهر تبریز

Posted by

تیراندازی در عربستان/ کشته شدن نیروی امنیتی

سرهنگ «علی اسمعیل‌پور» معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی گفت: صداهای مهیب شنیده شده ناشی از تست لوله‌های اصلی خطوط لوله گاز در سطح شهر بوده است.

تیراندازی در عربستان/ کشته شدن نیروی امنیتی